EEN ROOKGASKANAAL IN EEN PASSIEFHUIS ?

Ons antwoord is ja, natuurlijk moeten we wel enkele speciale parameters in acht nemen. Een ingenieuze uitwerking van deze details was uiteraard vereist.

Daarom grijpen wij nu de kans om jullie een antwoord te bieden op deze heel belangrijke vragen.

 

Aan welke eisen dient een rookgaskanaal in een lage

energiewoning/ passiefhuis te voldoen?

 

   ·         Luchtdichtheid van het rookgaskanaal en zijn

             doorgangen

   ·         Reductie van de koude bruggen

   ·         Voldoende verbrandingslucht aanvoeren

   ·         Geschiktheid van het schoorsteensysteem voor lage 

             rookgastemperaturen (GW3-certificaat)

 

HOE LOST SCHIEDEL DEZE KNELPUNTEN OP MET ZIJN ABSOLUT SCHOORSTEENSYSTEEM ?

 

   ·    De luchtdichtheid van het Absolut-systeem wordt bekomen

        door de grote lengte van de hoogwaardige keramische

        pijp. Met een kanaallengte van 1,33m en een verhoogde

        mof ontstaan er minder voegen dan bij een traditioneel

        systeem.

        Bovendien worden de compound-mantelstenen verlijmd en

        zijn deze integraal met schuimbeton geïsoleerd om zo een

        hoogwaardige isolatie te bekomen.

 

   ·    Bijkomend biedt Schiedel u o.a.: speciale poetsdeuren,

        schoorsteenmanchetten voor een luchtdichte aansluiting

        met het dampscherm, schoorsteenmanchetten voor de

        waterdichte aansluiting met het onderdak en een

        luchttoevoeradapter voor de aansluiting van de

        kachel/ketel op het schoorsteenkanaal.

        schouwmanchet boven dak

        schouwmanchet onder dak

        Het Schiedel Absolut systeem werd door een autonoom

        instituut getest op zijn luchtdichtheid. Deze testen werden

        gerealiseerd volgens het befaamde Blower-Door-principe.

        De conclusies die uit deze testen konden worden

        getrokken, waren namelijk dat het Absolut systeem

        ruimschoots voldoet aan de strenge eisen die gesteld

        worden aan de lage energiewoningen/passiefhuizen inzake

        luchtdichtheid.

        Dit wil met andere woorden zeggen dat dit systeem wél

        toegepast kan worden in deze type woningen, zoals de

        onderstaande rapporten voor een niet bepleisterde schouw

        het ons leren.

schema_absolut_2_15-9-2008.jpg -53.32 KB

VOOR EEN GROTERE WEERGAVE

    ·   Schiedel elimineert de koude bruggen met de volgende

        onderdelen:

        * Thermo-voetsteen 


        * Thermo-scheidingssteen

 

 


    Technische gegevens van de isolatielaag in de Thermo-  

    scheidingsmantelsteen:

        * Warmtegeleiding:  0,050 W/mK (volgens EN ISO 10456)


        * U-waarde: 0,46 W/m²K (berekend volgens de

           opbouw van een platdak)


        * Brandweerstand:  A1 (volgens EN)


        * Wateropname: 0 %

 

 

 

    ·   Bij de Schiedel Absolut wordt de verbrandingslucht,

        via het met schuimbeton geïsoleerde Thermo-luchtkanaal,

        naar de kachel/ketel geleid.

 

    ·   Het Schiedel Absolut schoorsteensysteem voldoet niet

        alleen aan de laatste Europese normen, maar werd ook

        volgens de heel strenge GW3-eisen getest en

        gecertifieerd.

        GW3 staat voor schouwbrandbestendigheid, vocht-

        ongevoeligheid en toepasbaar met alle types van

        brandstoffen(mazout, gas, hout, pellets, biomassa,

        kolen,...)